Vodstvo

 • Evstahij Drmota, dipl. ekon. – direktor

Odbori

 1. Nadzorni svet DRC
  • Marijan Prešeren – predsednik NS
  • Dr. Andrej Godec – namestnik predsednika NS
  • Andrej Jan – član
 2. Programski svet DRC
  • Doc. dr. Peter Lipar – predsednik PS
  • Ksenija Marc – članica
  • Dr. Samo Peter Medved – član
  • Dr. Aleš Žnidarič – član
  • Janez Prosen – član